Pastevní, vedle č.p. 409, Jeřmanice

Zásady ochrany osobních údajů


Vážení návštěvníci, na této stránce si můžete přečíst text o zásadách a právech souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů (GDPR).


Kdo je správce?

Vlastníkem webových stránek www.sbautomotive.cz a zároveň správcem Vašich osobních údajů je společnost SB AUTOMOTIVE s. r. o., Rádelská 271, 463 12 Jeřmanice, IČ: 04744551, DIČ: CZ04744551, jednatel: Stanislav Brukner.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří se na zpracování mohou podílet.


Kontaktní údaje

Správce můžete ohledně zpracování Vašich údajů kontaktovat na tel. čísle +420 724 296 535 nebo na e-mailu: stanislav.brukner@sbautomotive.cz.


Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):


POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, PLNĚNÍ SMLOUVY

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. vyzvednutí DPF u zákazníka, vyřízení objednávky atd.)


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A PLATBY

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


MARKETING

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.


Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši vybraní zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.


Jsou to posyktovatelé následujících platforem:

WordPress

Facebook

Google

Seznam

Microsoft

Účetní firma

Správce webu


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: stanislav.brukner@sbautomotive.cz.


1, Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

2, Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

3, Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

4, Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

5, Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

6, Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě.

7, Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nás nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom mohli případné pochybení napravit.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s novinkami, články či službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naši firmou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2022.

Made by: ELIS web 2024