Pastevní 409, Jeřmanice

Dekarbonizace motoru

Čištění motoru a všech jeho částí provádíme pomocí dvoustupňové vysoce účinné technologie HHO Carbon Cleaner 6.0, která funguje na bázi vodíku a speciálního detergentu. Díky tomu je tato technologie 2x účinnější než ostatní metody čištění.

DEKARBONIZACE MOTORU

Dekarbonizace představuje vyčištění motoru a jeho částí od uhlíkových usazenin, které svým nahromaděním snižují nejen výkon motoru, ale také zkracují jeho životnost. Usazeniny uhlíku / karbonu jsou problémem především u dnešních moderních vozidel s přímým vstřikováním, a to jak u benzinových tak dieselových motorů.

HHO Carbon Cleaner 6.0

Technologie HHO Carbon Cleaner 6.0 dokáže snadno a rychle motor a jeho části vyčistit od karbonových usazenin. Dvoustupňové čištění funguje na bázi vodíku a speciálního detergentu, díky čemuž vykazuje tato metoda 2x vyšší účinnost než jiné technologie.

Její použití je maximálně šetrné a vhodné pro osobní, užitková i nákladní vozidla.

Co dokáže HHO Carbon Cleaner 6.0?

Spálí a zlikviduje uhlíkové usazeniny a Váš motor poběží jako nový.

Vhodný pro všechny typy vozidel osobní, užitková, nákladní, autobusy, trucky...

Výkon motoru se zvýší v průměru o 20%.

Emise se mohou snížit až o 70%.

Prodlouží se životnost motoru.

Jednotlivé části motoru budou lépe fungovat.

Ušetří Vám náklady za opravy či výměny jednotlivých částí motoru.

Sníží se hluk motoru.

Sníží se spotřeba paliva.

Motor je v nižších otáčkách pružnější.

100% garance bezpečnosti a záruka, že při čištění nedojde k poškození motoru a jeho částí.

Podívejte se, jak funguje HHO Carbon Cleaner 6.0 v praxi

CENÍK

Dekarbonizace - osobní auto

1.800 Kč

Dekarbonizace - dodávka

1.990 Kč

Dekarbonizace - nákl. vozidlo nad 3,5 t

2.300 Kč

Výjezd na místo k zákazníkovi

od 410 Kč

Dekarbonizace - osobní auto

1.800 Kč

Dekarbonizace - dodávka

1.990 Kč

Dekarbonizace - nákl. vozidlo nad 3,5 t

2.300 Kč

Výjezd na místo k zákazníkovi

od 410 Kč

Kompletní ceník

Usazeniny karbonu

Co jsou karbonové / uhlíkové usazeniny

Karbonové neboli uhlíkové usazeniny vznikají při běžném chodu motoru a spalování paliva.
Tvorba uhlíkových usazenin v motoru se dá přirovnat k tvorbě sazí v krbu. Jakmile zatopíte v krbu, vzniklý oheň začne uvolňovat kouř a uhlík. Tyto odpadní látky se při cestě ven ukládají na stěnách komínu. Čím více budeme v krbu topit, tím více usazenin se na stěnách komínu vytvoří, což postupně zablokuje proudění vzduchu a ovlivní schopnost krbu ohřát dům.

V autě je to podobné. Když se palivo spaluje, uvolňuje se stejný druh vedlejších produktů, které se usazují na sacím potrubí, v DPF, EGR, kyslíkovém senzoru a dalších částech motoru.

Co mohou usazeniny karbonu způsobit?

Karbonové usazeniny na hlavách válců snižují chladící účinek motoru. Výkon motoru a úspornost jeho chodu jsou tak výrazně sníženy.

Usazeniny karbonu na horní části pístu znemožňují kvalitní spalování paliva a nesprávným rozprašováním vstřikovaného paliva hrozí propálení či poškození pístu. Karbonové usazeniny vytváří horký povrch pístu, což způsobuje předzápal a deflagraci, čímž se zkracuje životnost motoru.

Usazeniny karbonu na sedlech ventilů a jejich kruhových sedlech způsobí, že se ventil špatně uzavře, čímž dochází ke ztrátě komprese. Motor pak obtížně startuje a špatně funguje. Následkem jsou tzv. podpálené ventily a nákladná renovace hlav válců.

Usazeniny karbonu v drážce pístního kroužku způsobí, že se mezera a vůle pístního kroužku zmenší nebo mezera úplně zmizí; pístní kroužek ztratí svoji pružnost, což může vést i k jeho zlomení a vydření válce, což znamená nákladnou generální opravu motoru.

Je-li vstřikovač paliva pokryt uhlíkovými usazeninami, které se zde snadno zachycují, dochází ke špatnému vstřikování paliva. Vyhodnotí-li řídící jednotka špatné spalování ve válci, válec odstaví nebo motor náhle zhasne.

Je-li zapalovací svíčka zanesena uhlíkem, může navlhnout palivem a poté dochází k nesprávnému způsobu zapalování svíčky.

Co mohou usazeniny karbonu způsobit?

Karbonové usazeniny na hlavách válců snižují chladící účinek motoru. Výkon motoru a úspornost jeho chodu jsou tak výrazně sníženy.

Usazeniny karbonu na horní části pístu znemožňují kvalitní spalování paliva a nesprávným rozprašováním vstřikovaného paliva hrozí propálení či poškození pístu. Karbonové usazeniny vytváří horký povrch pístu, což způsobuje předzápal a deflagraci, čímž se zkracuje životnost motoru.

Usazeniny karbonu na sedlech ventilů a jejich kruhových sedlech způsobí, že se ventil špatně uzavře, čímž dochází ke ztrátě komprese. Motor pak obtížně startuje a špatně funguje. Následkem jsou tzv. podpálené ventily a nákladná renovace hlav válců.

Usazeniny karbonu v drážce pístního kroužku způsobí, že se mezera a vůle pístního kroužku zmenší nebo mezera úplně zmizí; pístní kroužek ztratí svoji pružnost, což může vést i k jeho zlomení a vydření válce, což znamená nákladnou generální opravu motoru.

Je-li vstřikovač paliva pokryt uhlíkovými usazeninami, které se zde snadno zachycují, dochází ke špatnému vstřikování paliva. Vyhodnotí-li řídící jednotka špatné spalování ve válci, válec odstaví nebo motor náhle zhasne.

Je-li zapalovací svíčka zanesena uhlíkem, může navlhnout palivem a poté dochází k nesprávnému způsobu zapalování svíčky.

Co mohou usazeniny karbonu způsobit?

Karbonové usazeniny na hlavách válců snižují chladící účinek motoru. Výkon motoru a úspornost jeho chodu jsou tak výrazně sníženy.

Usazeniny karbonu na horní části pístu znemožňují kvalitní spalování paliva a nesprávným rozprašováním vstřikovaného paliva hrozí propálení či poškození pístu. Karbonové usazeniny vytváří horký povrch pístu, což způsobuje předzápal a deflagraci, čímž se zkracuje životnost motoru.

Usazeniny karbonu na sedlech ventilů a jejich kruhových sedlech způsobí, že se ventil špatně uzavře, čímž dochází ke ztrátě komprese. Motor pak obtížně startuje a špatně funguje. Následkem jsou tzv. podpálené ventily a nákladná renovace hlav válců.

Usazeniny karbonu v drážce pístního kroužku způsobí, že se mezera a vůle pístního kroužku zmenší nebo mezera úplně zmizí; pístní kroužek ztratí svoji pružnost, což může vést i k jeho zlomení a vydření válce, což znamená nákladnou generální opravu motoru.

Je-li vstřikovač paliva pokryt uhlíkovými usazeninami, které se zde snadno zachycují, dochází ke špatnému vstřikování paliva. Vyhodnotí-li řídící jednotka špatné spalování ve válci, válec odstaví nebo motor náhle zhasne.

Je-li zapalovací svíčka zanesena uhlíkem, může navlhnout palivem a poté dochází k nesprávnému způsobu zapalování svíčky.

Příčiny hromadění karbonu

Městské podmínky

Častou příčinou zanešení motoru je styl jízdy především v městských podmínkách, který znamená neustále zastavování, rozjíždění se, pomalou rychlost apod. To vše vede ke hromadění uhlíku, který motor nestihne spálit.

Nekvalitní palivo

Při používání nekvalitního paliva dochází k nesprávnému a nedostatečnému spalování, což vede k tvorbě uhlíkových usazenin ve spalovací komoře, v drážce pístního kroužku, v zapalovací svíčce a na zpětném sacím ventilu.

Agresivní styl jízdy

Při náhlém a prudkém sešlápnutí plynu během jízdy dochází k přeplnění paliva ve spalovací komoře. Jakmile motor nestihne palivo zcela spálit, dochází k produkci uhlíkových usazenin.

Nízká rychlost při vysokých otáčkách

K tomuto problému dochází u vozidel s manuální převodovkou. Jakmile řidič při jízdě zapomene zařadit / podřadit, dochází ke dvěma situacím:

- Vysoká rychlost při nízkých otáčkách – motor potřebuje více paliva, aby dosáhl dané rychlosti. Dochází ke zvýšení spotřeby.
- Nízká rychlost při vysokých otáčkách – do motoru se dostává více paliva, než se stihne spálit, čímž vzniká spousta uhlíku.

Nesprávná výměna olejů

K nahromadění uhlíku dochází například při dlouhých intervalech výměny olejů, při používání řídkých vysoko výkonnostních olejů, které se přepalují. Nahromaděné usazeniny poté zalepují drážky pístních kroužků, které ztrácí svoji pružnost – těsnost a olej se dostává do spalovacího válce, kde je následně spalován, což se negativně projevuje na emisích. Rovněž dochází k vzlínání oleje skrz netěsnící ventily do sání a výfuku.

Jak poznat, že je motor zanesen?

 • Motor neběží hladce
 • Zvýšené vibrace motoru
 • Špatné studené starty
 • Slabý výkon
 • Stoupá spotřeba paliva
 • Vysoká spotřeba oleje
 • Překročeny emise výfukových plynů

Jak poznat, že je motor zanesen?

 • Motor neběží hladce
 • Zvýšené vibrace motoru
 • Špatné studené starty
 • Slabý výkon
 • Stoupá spotřeba paliva
 • Vysoká spotřeba oleje
 • Překročeny emise výfukových plynů

Jak zabránit hromadění karbonu?

Tvorbě karbonu nelze zcela zabránit, lze ji ale zmírnit.


 • Pravidelně měňte olej a používejte kvalitní palivo, které odpovídá vašemu vozidlu. Může vám také pomoci použití oleje té nejvyšší kvality (dle doporučení výrobce).
 • Snažte se alespoň čas od času o delší, rychlou jízdu na dálnici. Dlouhá jízda ve vysokých otáčkách napomáhá ke spálení usazenin a pročištění motoru a jeho částí.
 • Nechte svůj motor pravidelně čistit: U nás čistíme motory technologií HHO 6.0, která svým jedinečným způsobem dvoustupňového čištění pomocí vodíku a speciálního detergentu vykazuje 2x vyšší účinnost než jiné čistící stroje. Proces čištění trvá pouze 20 minut a pomůže vašemu vozu zvýšit výkon a snížit emise, hluk i vibrace.

Zdroj: www.carboncleaningmachine.com

Made by: ELIS web 2021